Trường THCS Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17.11.2021 Trường THCS Nguyễn Tất Thành đã phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và xây dựng kế hoạch công tác năm học 2021-2022 đồng thời xây dựng các quy chế: Chi tiêu nội bộ, Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp và Quy chế dân chủ. Hội nghị đã vinh dự được chào đón sự tham dự trực tuyến của thầy Đinh Tiến Dũng, Cụm trưởng cụm thi đua số 2 cùng 42 đồng chí viên chức trong đơn vị. Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình đề ra và đã xây dựng Nghị quyết của Hội nghị bằng sự nhất trí cao của tập thể viên chức trong đơn vị.

 Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị!

Đoàn chủ tịch trả lời các kiến nghị của viên chức được tổng hợp từ các Tổ CM và Tổ Văn phòng

Đoàn chủ tịch trả lời các kiến nghị của viên chức được tổng hợp từ các Tổ CM và Tổ Văn phòng